naše logo

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
naše školka
naše třídy
zahrada
aktivity
dokumenty
GDPR
pro nové rodiče
školní jídelna
fotogalerie
Spolek přátel rodičů
a dětí
knihovna pro rodiče
registr oznámení
napište nám
autor stránek

nové fotografie

Školkové aktivity léto 2019

Zvířátkov 2019

Rozloučení se školáky 2019

Školkové aktivity
jaro 2019

Škola v přírodě 2019

Karneval

Školkové aktivity
zima 2018/19

Mikulášská nadílka 2018

Školkové aktivity
podzim 2018

Loučení s létem

Výlet Mnichovo Hradiště

Aktivity léto 2018

Rozloučení se školáky

Škola v přírodě

Školkové aktivity
jaro 2018

Tvořivé dílny 2018
 

 

aktivity na škole


Aktivity na škole

Ekologická výchova - prolíná třídním vzdělávacím programem

Pohybové aktivity
- během dne - ranní cvičení, tělovýchovná jednotka, TV chvilky
- kroužky TV pro starší a mladší děti
- předplavecká výchova - celoročně, Hloubětín

Škola v přírodě

Spolupráce
- s pedagogicko-psychologickou poradnou - Glowackého 6/555, Praha 8
- logopedie - PhDr. Kateřina Velemínská, Tišická 1, Praha 8
                   Mgr. Eva Kredbová, Ostrovského 3, Praha 5
- se ZŠ Glowackého
- s foniatrií Mazurská

Seznamování s prací na počítači - vhodné programy pro předškolní děti

Činnosti na interaktivní tabuli

Dopravní hřiště – pravidla chování v silničním provozu

Co pořádáme pro děti
- celodenní výlety
- polodenní výlety po Praze
- karneval
- rozloučení s předškoláky
- divadelní představení
- mikulášskou nadílku
- tvořivé dílny
- projekty (např. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, Babi, dědo, pojď si s námi číst)
- primární prevence

Kroužky
angličtina (2x týdně vyučuje JS FAN)
tělovýchovný kroužek - pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní i nářadí 
                                 (obruče, lana, tunely, kladina, trampolína, bobles cvičební pomůcky)
flétnička

S rodiči
- rodinná odpoledne
- vánoční posezení
- rozloučení s předškoláky 

úřední e-deska

úřední e-deska

naše MŠ

úřední e-deska

naše zahrada

úřední e-deska

naše třídy

Berušky
Berušky
Kočičky
Kočičky
Veverky
Veverky
Pejskové
Pejskové
Sluníčka
Sluníčka