naše logo

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
naše školka
naše třídy
zahrada
aktivity
dokumenty
pro nové rodiče
školní jídelna
fotogalerie
Spolek přátel rodičů
a dětí
knihovna pro rodiče
registr oznámení
napište nám
autor stránek

nové fotografie

Karneval

Školkové aktivity
zima 2018/19

Mikulášská nadílka 2018

Školkové aktivity
podzim 2018

Loučení s létem

Výlet Mnichovo Hradiště

Aktivity léto 2018

Rozloučení se školáky

Škola v přírodě

Školkové aktivity
jaro 2018

Tvořivé dílny 2018
 

 

naše školka


Jsme mateřská škola pavilónového typu, která je umístěna na sídlišti Bohnice. Od roku 2001 příspěvková organizace s právní subjektivitou. První pavilon je spojen s dalším pavilonem, ve kterém je další naše třída a odděleně škola Don Bosco.

Máme 5 homogenních tříd, v každé třídě pracují dvě učitelky. Naši školu navštěvují děti, které bydlí v okolí na sídlišti od tří do šesti let. Po dohodě se zřizovatelem - Městskou částí Praha 8 se počty dětí pohybují v rozmezí 26 - 28 na třídu (zapsaných).

Rozsáhlá zahrada má dostatek zeleně a vhodného vybavení.

Máme vlastní školní jídelnu s výdejnou pro Školu Don Bosco a ZŠ při psychiatrické léčebně.

Od roku 2002 pracujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme život a svět jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení.

Máme též podmínky pro vytváření pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, proto je vypracován Program pohybových činností, kam jsme zařadili i předplaveckou výchovu a kroužky TV pro starší a mladší děti. Celým programem prolíná kladné posilování vnímání přírody a zájem o její ochranu, vše jsme zařadili do Ekologického programu.

Ve výchově ke zdraví umožňujeme dětem dostatek volného pohybu, vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí a bezpečné sociální klima.

 

úřední e-deska

úřední e-deska

naše MŠ

úřední e-deska

naše třídy

Berušky
Berušky
Kočičky
Kočičky
Veverky
Veverky
Pejskové
Pejskové
Sluníčka
Sluníčka