Pejskové

Pejskové
nejstarší věková skupina – přízemí
tzv. nespavá třída
děti s odkladem školní docházky
předplavecká výchova
škola v přírodě
kroužek TV
angličtina
flétnička
logopedická péče
spolupráce: PPP, ZŠ Glowackého