Aktivity

Ekologická výchova – prolíná třídním vzdělávacím programem

Pohybové aktivity
během dne – ranní cvičení, TV chvilky, kroužky TV pro starší a mladší děti
předplavecká výchova – Aquacentrum Šutka

Škola v přírodě

Spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou – Glowackého 549/7, Praha 8

logopedie
Mgr. Blanka Dvořáková, Tišická 1, Praha 8
Mgr. Eva Kredbová, Ostrovského 3, Praha 5
se ZŠ Glowackého
s foniatrií Mazurská

Seznamování s prací na počítači a iPadu – vhodné programy pro předškolní děti

Činnosti na interaktivní tabuli

Dopravní hřiště – pravidla chování v silničním provozu

Co pořádáme pro děti
celodenní výlety
polodenní výlety po Praze
karneval
rozloučení s předškoláky
divadelní představení
mikulášskou nadílku
tvořivé dílny
projekty (např. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, Babi, dědo, pojď si s námi číst)
primární prevence

Kroužky
angličtina (vyučuje JS FAN)
tělovýchovný kroužek – pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní i nářadí (obruče, lana, tunely, kladina, trampolína, bobles cvičební pomůcky)
flétnička

S rodiči
rodinná odpoledne
vánoční posezení
rozloučení s předškoláky