O nás

Jsme mateřská škola, která je umístěna na sídlišti Bohnice. Od roku 2001 příspěvková organizace s právní subjektivitou. V areálu školy sídlí odděleně MŠ Don Bosco.
Máme 5 homogenních tříd, v každé třídě pracují dvě učitelky. Naši školu navštěvují děti, které bydlí v okolí na sídlišti od tří do šesti let.
Rozsáhlá zahrada má dostatek zeleně a vhodného vybavení.
Naše školní jídelna je i s výdejnou pro školu Don Bosco a ZŠ při psychiatrické léčebně.
Od roku 2002 pracujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme život a svět jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení.
Máme též podmínky pro vytváření pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, proto je vypracován Program pohybových činností, kam jsme zařadili i předplaveckou výchovu a kroužky TV pro starší a mladší děti. Celým programem prolíná kladné posilování vnímání přírody a zájem o její ochranu, vše jsme zařadili do Ekologického programu.
Ve výchově ke zdraví umožňujeme dětem dostatek volného pohybu, vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí a bezpečné sociální klima.